VEDLIGEHOLDELSE AF FØRSTEHJÆLPSKURSUS

Få repeteret dine førstehjælpsevner

Vedligeholdelse af førstehjælpskursus er vigtigt. Som med alt andet, er det vigtigt at blive opdateret på de nyeste teknikker og få repeteret din viden og praktiske erfaring jævnligt. Dansk Førstehjælpsråd anbefaler, at man holder sit nuværende førstehjælpskursus ved lige, minimum hvert andet år. Sker der en ulykke vil du være langt bedre rustet, da din viden og erfaringer for nyligt er opdateret.

Foruden at vi tilbyder vedligeholdelse af førstehjælpskurser, tilbyder vi selvfølgelig også et alment førstehjælpskursus såfremt du endnu ikke har stiftet bekendtskab med dette før. Desuden tilbyder vi også kursus inden for elementær brandbekæmpelse.

Praktisk og teoretisk kursusforløb

Igennem vores vedligeholdelse af førstehjælpskursus vil du både fordybe dig i teoretisk viden, men selvfølgelig også få øvet og styrket dine praktiske erfaringer.

Kurset giver dig både kompetencer i, at udøve førstehjælp individuelt, men også i samarbejde med andre. Vi vil overordnet set, beskæftige os med følgende områder:

    • Livreddende førstehjælp
    • Hjerte – Lunge – Redning
    • Genoplivning med hjertestarter

Vi går grundigt til værks, så der er rig mulighed for at stille spørgsmål undervejs så vi i fællesskab kan tale om de forskellige metoder til førstehjælp. Vi har stor erfaring med førstehjælpskurser og du vil derfor få brugbar viden fra vores forskellige instruktører, som du kan bruge med det samme.

Få mere information her

8 + 15 =

Skræddersy dit kursus

Er du inden for en bestemt branche eller har du en særlig hobby, hvor der kan forekomme farlige situationer? Vi skræddersyer forløbet til jer, så I får mest relevant erfaring med fra kurset. Tøv ikke med at kontakte os, så vi I fællesskab kan identificere jeres behov og ønsker.

Det er ikke nødvendigvis ofte, man får behov for sine færdigheder inden for førstehjælp (og heldigvis for det!). Men når situationen pludselig opstår, er det vigtigt at du kan din førstehjælp. Det kan nemlig redde liv.