FØRSTEHJÆLPSKURSUS

Tag et førstehjælpskursus hos Sommers Ambulance Service

Er du forberedt hvis der sker en ulykke? Med et førstehjælpskursus klæder vi dig på, så du kan udføre livreddende førstehjælp. Førstehjælp har ofte afgørende betydning såfremt den udføres korrekt.

Med et førstehjælpskursus kan du redde liv.

 

Undervisning i førstehjælp

Ved førstehjælp er det vigtigt at kunne handle hurtigt og effektivt, hvis der sker en ulykke. Når du tager et førstehjælpskursus hos Sommers Ambulance Service er du i gode hænder. Du vil altid have en kompetent kursusleder med mange års praktisk og teoretisk erfaring inden for området.

Selvom emnet selvsagt er alvorligt, er vi også meget opmærksomme på, at formidle kurset på en spændende og lærerig fremgangsmåde – det gør også, at det underviste er nemmere at memorere, til når du engang for brug for det.

Der findes mange forskellige typer af uheld og ulykker, og disse skal selvfølgelig behandles forskelligt, alt efter hvilken ulykke der er tale om. Vi kommer vidt omkring i vores førstehjælpskursus, så du står bedre rustet den dag du får brug for det. Nogle af de områder vi vil beskæftige os med er bl.a.:

    • Hjertemassage
    • Kunstigt åndedræt
    • Genoplivning
    • Brug af hjertestarter

Under førstehjælpskurset vil vi have flere praktiske nære og realistiske øvelser, som styrker dine færdigheder inden for førstehjælp. Du vil derfor ikke blot skulle lytte til teori, men får konkrete øvelser, som du kan lære at mestre.

Førstehjælpskursus med praktiske øvelser
Jesper i gang med førstehjælpskursus

Vi tilbyder flere forskellige former for førstehjælpskurser

Førstehjælp kan henvende sig til mange forskellige situationer og vi udbyder derfor flere forskellige former for førstehjælpskurser. Uanset kursets overordnet fagområde, klæder vi dig på til kunne udføre livreddende førstehjælp i mange henseender.

Udover vores basale førstehjælpskursus her på siden, kan du også tilegne dig viden og komptencer inden for andre områder. Klik dig videre ind på vores forskellige førstehjælpskurser og læs mere:

Det står dig frit for, hvilket førstehjælpskursus du ønsker at booke. Kontakt os allerede i dag, og hør om dine muligheder.

Skræddersyet til jeres behov

Der kan være mange forskellige behov når der tales førstehjælp. Førstehjælp er inden for mange forskellige situationer og ulykker, og vi skræddersyer derfor gerne et kursus til dig, så du får det allermest relevante læring og viden med fra kurset.

Der kan f.eks. være stor forskel på, om kurset er henvendt til en arbejdsplads eller om der f.eks. er tale om et kursus med børn i fokus. En fabrik eller produktionsenhed skal måske bruge et helt tredje kursusforløb.

Uanset jeres ønsker og behov, sammensætter vi det sådan, at I får mest brugbar erfaring inden for jeres område og mest sandsynlige ulykker og skader.

Vi kommer hellere end gerne forbi jer til en dialog om, hvordan vi skal sammensætte kurset til jer. Kurserne kan foregå i hele Danmark. Det er muligt at tage kurset både i hverdage og weekender.