ELEMENTÆR BRANDBEKÆMPELSE

Bliv klædt på, hvis der opstår brand

Et kursus i elementær brandbekæmpelse kan for alle, være en rigtig god idé, at investere tid i. En brand kan opstå på mange forskellige måder, og skal ligeledes håndteres forskelligt. På vores kursus i elementær brandbekæmpelse får du en grundlæggende viden og forståelse for brandforebyggelse og brandbekæmpelse.
Vi underviser desuden i:

    • Forebyg spredning af brand og røg
    • Forholdsregler du skal gøre, hvis en brand opstår
    • Hvordan en brand udvikler sig

Kursus i elementær brandbekæmpelse

Man ved aldrig hvornår en brand opstår. Hos Sommers Ambulance Service klæder vi dig på til, at kunne reagere hensigtsmæssigt hvis en brand opstår.

Faktisk opstår mange brande i det små, men du kan med den fornødne viden, kontrollere branden således den ikke udvikler sig yderligere.

Med et kursus i elementær brandbekæmpelse lærer du bl.a. hvordan du reagerer hensigtsmæssigt, både i forhold til sikkerhedsforanstaltninger, men ligeledes også så du kan slukke eller mindske brandens omfang.

køretøj
ambulancer

Praktisk læring til bekæmpelse af brand

Foruden du modtager teoretisk viden og forståelse for elementær brandbekæmpelse, giver vi dig også praktiske erfaringer i kursusforløbet. Vi vil bl.a. gennemgå forskelligt slukningsudstyr og -metoder, så du kan blive fortrolig med deres anvendelse. Kurset vil også bestå af forskellige slukningsøvelser og scenarier, som er realistiske og praksisnære så du får så meget brugbar erfaring med, som overhovedet mulig.

Med kurset i elementær brandbekæmpelse, vil du efterfølgende være i stand til, at slukke en mindre opstået brand på den mest forsvarlige måde, inden professionel hjælp er til rådighed.
Du vil efter endt kursus derfor være i stand til at redde mennesker, dyr og materiel fra en brand.